Karlos Abal
 

“Non me interesa a fotografía, senón a vida.” (Henri Cartier-Bresson)